آموزشگاه موسیقی پدر

مهتاب دادزن

مدرس پیانو

روزهای حضور
یکشنبه، دوشنبه
پیشینه هنری
اجرا در تالار آوینی دانشگاه تهران
اجرای صحنه ای در هر دو دوره ی ارشد و کارشناسی
در کارگاه نوازندگی گروه موسقی چندین اجرا و همنوازی
سابقه نوازندگی 13سال کارشناسی نوازندگی جهانی (ساز پیانو)- دانشگاه تهران(هنرهای زیبا) کارشناسی ارشد نوازندگی جهانی(ساز پیانو)- دانشگاه تهران سابقه تدریس 6سال (خصوصی وآموزشگاهی)
در حال بارگذاری ...