آموزشگاه موسیقی پدر نوین

سارا زمردی فر

مدرس دف و تمبک

روزهای حضور
دوشنبه، سه شنبه، جمعه
پیشینه هنری
وی تاکنون با گروه های متعددی چون ارکستر بزرگ مضرابی به سرپرستی استاد حسین دهلوی، گروه خنیا به سرپرستی خانم پری ملکی، گروه صفاهان به سرپرستی حمید شیخ بهایی، گروه سور به سرپرستی آقای مجید مولانیا ، گروه مهر به سرپرستی خانم فریبا هدایتی ، گروه همدلان به سرپرستی منوچهر عبداللهی ،ارکستر ملی نغمه باران به سرپرستی آقای علی امیرقاسمی و ... همکاری داشته است و تاکنون اجرای کنسرتهای متعددی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است که از آن جمله می توان به نوای کوبه ای ایران در چهار ایالت آمریکا ، صدمین سال روز جهانی زن در لندن ، هشتصدمین سال تولد مولانا در هلند، فستیوال مورای فرانسه ، هفته فرهنگی ایران در رومانی ، هفته فرهنگی ایران در ارمنستان و ...
اشاره کرد
فارغ التحصيل رشته موسيقى فراگيرى موسيقى را از سال ١٣٧١ آغاز كرد نزد اساتيدى چون خسروبيك، محمد اسماعيلى، هوشنگ ظريف به فراگيرى پرداخت باگروههاى مختلفى در زمينه نوازندگى تمبك و تار مشغول شد و در داخل و خارج از ايران كه از آن جمله ميتوان به نواى كوبه اى در ٤ ايالت امريكا صدمين سال روز جهانى زن در لندن هشتصدمين سال تولد مولانا در هلند فستيوال موراى فرانسه با گروه خنيا هفته فرهنگى ايران در رومانى با گروه سور و ...كنسرتهاى متعددى برگزار كرد وى هم اكنون با گروه هناره و پاى بند مشغول به كار است
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی