آموزشگاه موسیقی پدر

لیلا آشتیانی فرد

مدرس موسیقی کودک

روزهای حضور
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه
پیشینه هنری
تدریس موسیقی کودک از سال 1390 تا کنون
دارای گواهی نامه تدرس موسیقی کودک از خانم سودابه سالم، ناصر نظر و گروه آدمک
گذراندن دوره تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف-شول ورک
سرمایه گذار آموزشگاه
در حال بارگذاری ...