آموزشگاه موسیقی پدر

ساناز تجویدی

مدرس گیتار کلاسیک

روزهای حضور
دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
پیشینه هنری
فراگیری گیتار کلاسیک را با آقای بهرام جباری زاده آغاز کرد و سپس نزد آقای فرزاد دانشمند، کیوان میرهادی و خانم لیلی افشار آموزش دید. آموزش گیتار را از سال 1381 آغاز کرد. تا کنون 2 جلد کتاب با انتشارات پرگار به چاپ رسانده است: 1. تاریخ فشرده گیتار کلاسیک 2. گنجینه ای زیبا برای گیتار کلاسیک. کتابهای دیگری از جمله فرهنگ موسیقی در حال ترجمه دارد. کنسرتهای متعددی برای هنرجویانش به طور مستقل یا با همکاری آموزشگاهها برگزار نموده است.
در حال بارگذاری ...