آموزشگاه موسیقی پدر

نهال بریانی

مدرس پیانو

روزهای حضور
دوشنبه، سه شنبه
پیشینه هنری
از سال 1382 نوازندگی ساز پیانو را آغاز کرد،سال83 وارد هنرستان هنرهای زیبا شد و به تحصیل رشته موسیقی پرداخت.سال 86 وارد دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان شد و مدرک کارشناسی نوازندگی موسیقی را دریافت کرد.همزمان با تحصیلات دانشگاه،از سال 89 مشغول به تدریس خصوصی،آموزشگاه هاو کانون پرورش فکری کودک و نوجوان پرداخت.
در حال بارگذاری ...