آموزشگاه موسیقی پدر نوین

میلاد نویدی

مدرس پیانو

روزهای حضور
شنبه
پیشینه هنری
تحصیلات خود را در سال 76-77 در هنرستان موسیقی اغاز کرد. بعد از فارغ التحصیلی به دانشگاه علمی کاربردی واحد 46 تهران رفت و در رشته نوازندگی ساز جهانی به تحصیل خود ادامه داد از اساتیدی که در این دانشگاه از انان بهره جویی کرد استاد سعید خرمشاهی .دکتر اکبر محمدی.و استاد علی منتظری را میتوان نام برد. در ادامه بعد از اخذ مدرک کاردانی به کنسرواتوار تهران رفت و در مقطع کارشناسی در رشته نوازندگی تحصیلات خود را ادامه داد و از اساتیدی چون مرحوم استاد مهدی رفعتی و سر کار خانم دکتر سادات افسری بهره جویی کرد.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی