آموزشگاه موسیقی پدر

محمد وکیلی

مدرس تار و سه تار ، سلفز ، تئوری موسیقی ، آهنگ سازی و آواز سنتی

روزهای حضور
یکشنبه
پیشینه هنری
سابقه 8 سال تدریس نوازندگی در موسقی فیلم و سریالهای تلویزیونی آهنگساز وتنظیم کننده در پنج آلبوم سنتی و کلاسیک آهنگسازی و نوازندگی درارکستر بزرگداشت هزاره فردوسی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی