آموزشگاه موسیقی پدر

فریبا صباح فر

مدرس خلاقیت هنری

روزهای حضور
شنبه، دوشنبه، پنجشنبه
پیشینه هنری

کارشناس ارشد هنر و هنر درمانی و رفتار درمانی کودکان و خلاقیت در هنر سابقه تدریس از سال ۱۳۸۰ مدرس دانشگاه

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی