آموزشگاه موسیقی پدر

نسیم زبردست

مدرس سنتور

روزهای حضور
دوشنبه
پیشینه هنری
با گروه هايي چون همايون ، ريرا، آويژه همكاري داشته است. او كنسرت هايي در داخل و خارج كشور اجرا نموده و مدتي در گروه بانوان به سرپرستي خانم حوروش خليلي به نوازندگي سنتور پرداخته است و آلبوم حال آشفته به سرپرستي حسين پرنيا با خوانندگي ايرج بسطامي و رضا رضايي پايور از جمله فعاليت هاي ايشان مي باشد
به تشويق پدر نوینش نوازندگي را از سال 1370 آغاز نمود و نزد اساتيدي چون حميدي ، سعيد ثابت ، ارفع اطرايي، اردوان كامكار به مشق سنتور پرداخت و با مكاتب نوازندگي استاد پايور، مشكاتيان و صبا ... آشنايي پيدا كرد و دوره آهنگسازي را نزد رامين بهنا فراگرفت
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی