آموزشگاه موسیقی پدر

رضا جمالی

مدرس ویولن

روزهای حضور
شنبه، یکشنبه، جمعه
پیشینه هنری
رضا جمالی متولد 1340
سال 1351 وارد هنرستان موسیقی شده است
ادامه تحصیل سال 1356 در دانشسرای هنر(تربیت معلم هنر) همزمان با ارکستر مجلسی فرهنگ وهنر همکاری می کرد.
سال 1357 نفر اول مسابقات ویولن بین هنر جویان کشوری نفر اول و در یافت دیپلم افتخار
مدت سه سال ارکستر صدا و سیما مرکز تبریز مشغول به کار بوده است
از سال 1368 تا به حال عضو ارکستر سمفونیک تهران و همزمان با ارکستر سمفونیک صدا و سیما همکاری کرده و در کلیه اجرا ها حضور مداوم داشته.
25 سال سابقه تدریس
دارای مدرک درجه 2 هنری

متولد 1340 سال 1351 وارد هنرستان موسیقی شده است ادامه تحصیل سال 1356 در دانشسرای هنر(تربیت معلم هنر) همزمان با ارکستر مجلسی فرهنگ وهنر همکاری می کرد. سال 1357 نفر اول مسابقات ویولن بین هنر جویان کشوری نفر اول و در یافت دیپلم افتخار مدت سه سال ارکستر صدا و سیما مرکز تبریز مشغول به کار بوده است از سال 1368 تا به حال عضو ارکستر سمفونیک تهران و همزمان با ارکستر سمفونیک صدا و سیما همکاری کرده و در کلیه اجرا ها حضور مداوم داشته.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی