آموزشگاه موسیقی پدر

لیلا آشتیانی فرد

مدیر آموزشگاه و مدرس موسیقی کودک

روزهای حضور
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
پیشینه هنری
تدریس موسیقی کودک از سال 1390 تا کنون
دارای گواهی نامه تدرس موسیقی کودک از خانم سودابه سالم، ناصر نظر و گروه آدمک
گذراندن دوره تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف-شول ورک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی