آموزشگاه موسیقی پدر

سینا خانی زاده

مدرس گیتار، گیتار الکتریک و هارمونیکا

روزهای حضور
یکشنبه
پیشینه هنری
فراگیری گيتار را نزد استاد مهدي محققي
همراهي آوازهاي فلامنكو را نزد استاد رحيم جعفري
سازدهني را نزد استاد بابك صفرنژاد
سلفژ را نزد استاد سوكياس و دروس نظري موسقي از جمله تئوري،هارموني،كنترپوان،اهنگ سازي و ...را نزد آقاي دكتر مهران روحاني و همچنان هنرجوی ايشان هستن.
اجراي كنسرت هاي متعدد به عنوان خواننده و نوازنده گيتار و سازدهني
كسب مقام اول كشور در مسابقات گيتار فلامنكو سال95
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی