آموزشگاه موسیقی پدر

الهام عطالو

مدرس گیتار

روزهای حضور
شنبه، چهارشنبه، جمعه
پیشینه هنری
دانشجوی موسیقی نوازندگی ساز جهانی
ساز تخصصی : گیتار کلاسیک
گذراندن دوره ی تخصصی گیتار کلاسیک و پاپ نزد استاد راد سال 1386
گذراندن دوره ی تخصصی گیتار کلاسیک نزد استاد سینا خلج " 1394
گذراندن دوره ی تخصصی فلوت ریکوردر نزد استاد فرهود امیرانی " 1392
گذراندن دوره ی نخصصی موسیقی کودک نزد خانم ندا نصیری " 1392
گذراندن کارگاه تخصصی کودک گروه آدمک (آموزشگاه لنا)
گذراندن کارگاه موسیقی نگرش نوین پداگوژی موسیقی کودک استاد عقیلی
گذراندن کلاس سلفژ نزد استاد مصطفی موسوی
گذراندن کلاس هارمونی نزد استاد حسام الدین دارابی و استاد کارن کیهانی
تدریس موسیقی کودک و گیتار پاپ و تدریس تخصی فلوت ریکوردر در آموزشگاه پیانت
تدریس موسیقی کودک و گیتار پاپ و تدریس تخصصی فلوت ریکوردر در آموزشگاه زرشام فر
تدریس موسیقی کودک و گیتار پاپ و تدریس تخصصی فلوت ریکوردر در آموزشگاه درخشش (قطع همکاری به علت دانشجو شدن)
تدریس موسیقی کودک در آموزشگاه هماهنگ
تدریس به بچه های اتیسمی
تدریس تئوری موسیقی و هارمونی هم به صورت کلاس های گروهی هم خصوصی
سرپرستی چندین اجرای هنرجویی کودکان
سرپرستی چندین اجرای هنرجویی گیتار پاپ
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی