آموزشگاه موسیقی پدر

نازنین غنی زاده

مدرس کمانچه

روزهای حضور
پیشینه هنری
نازنین غنی‌زاده ﻓﺎﺭﻍ‌ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ است. در سال ۱۳۸۱ با ورود به هنرستان موسیقی کمانچه ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﺰد سعید فرج‌پوری و نگار خارکن ﺑﻪ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ محضر ﺍﺳﺎﺗﯿﺪﯼ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﻨﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺗﻮﻓﯿﻖ، اسماعیل تهرانی، شهاب فیاض، ﺳﻌﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﻬﺮﺁﺫﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍﻧﺪﯾﺶ، نادر سینکی، ﺷﻬﻼ‌ ﻣﯿﻼ‌ﻧﯽ، محمدرضا فیاض، ﺗﻘﯽ ﺿﺮﺍﺑﯽ ﻭ... آموخت. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۸ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺪ و در آنجا از محضر اساتیدی چون اردشیر کامکار، امیر شریفی، کوروش متین، آرش کامور، وارطان ساهاکیان و... بهره برد.
او ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ‌ﻫﺎی مختلف از جمله گروه راستان (به آهنگسازى و خوانندگى ارژنگ سيفى‌زاده و سارنگ سيفى‌زاده)، گروه نهفت (جهانشاه صارمی)، گروه چنگ (رامین صفایی)، گروه سروشان (آرش کامور)، گروه ماه بانو (مجید درخشانی)، گروه ماه (مجید درخشانی)، گروه طریقت (علی طریقت) و گروه‌های دیگر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﺍزﻧﺪﻩ کمانچه ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ است.
از دیگر فعالیت‌های اوست:
- اجرا در فستیوال‌های موسیقی کشورهای تونس، آلمان، سوئد، روسیه،
- ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺠﺮ جوان ﻭ ﮐﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ برتر در سال ۸۵ در بخش تکنوازی كمانچه،
- كسب مقام برتر در 2 دوره متوالی جشنواره‌های هنرستان‌های كشور در بخش تکنوازی كمانچه.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی