آموزشگاه موسیقی پدر

ساناز رضوی

مدرس پیانو

روزهای حضور
چهارشنبه
پیشینه هنری
  • گذراندن دوره ارف از ۷ سالگی در آموزشگاه موسیقی صدا و سیما
  • شروع نوازندگی پیانو از ۱۱ سالگی زیرِنظر اساتید برجسته نظیر فریدون ناصحی، روبن آرزومانیان و امیر بیات
  • اخذ مدرک لیسانس موسیقی از دانشگاه علوم و تحقیقات اوراسیا کشور گرجستان
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی