آموزشگاه موسیقی پدر

ستاره شکوئی مهربانی

مدرس قانون و سنتور

روزهای حضور
شنبه، یکشنبه
پیشینه هنری

فارق التحصیل رشته نوازندگی ساز ایرانی است و موسیقی را از ۸ سالگی با ساز سنتور نزد استاد ممتحن آغاز نمود و بعد از آن به یادگیری ردیف‌های موسیقی ایرانی نزد استاد موسوی پرداخت، سپس به یادگیری ساز قانون نزد استاد سعیدی پرداخت. همچنین دوره‌های تربیت مربی برای موسیقی کودک و کلاسهای تخصصی مادر و کودک را در موسسه‌های مامیران طی کرد، شیوه‌های کارل ارف و شولورک و کدای را نزد سودابه سالم و استاد نظر گذراند. از فعالیت های هنری ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • سرپرست گروه موسیقی بانوان مستور
  • شرکت در فستیوال‌های رقص و موسیقی در کشورهای هند، مالزی و گرجستان
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی