آموزشگاه موسیقی پدر

صدف پورشکیبایی

مدرس سنتور

روزهای حضور
چهارشنبه
پیشینه هنری

متولد ۱۳۶۹/۰۹/۱۸ نواختن سنتور را از ۹ سالگی در شهر شیراز نزد خانم افسون بردبار فراگرفت و سپس با ورود به دانشگاه نواختن سنتور را به صورت آکادمیک فرا گرفت. دارای مدرک کارشناسی نوازندگی‌ساز ایرانی (سنتور) دانشگاه گیلان و کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی (موسیقی‌شناسی) دانشگاه هنر تهران و همچنین دستیار استاد و پژوهشگر در بخش موسیقی در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی مشغول به فعالیت می‌باشند.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی