آموزشگاه موسیقی پدر

مهرنوش مهرپویا

مدرس ویولن

روزهای حضور
یکشنبه
پیشینه هنری
شروع فراگیری ساز ویلن از سال 1380 توسط استاد مشعری در آموزشگاه پارس .استاد پور تراب و نگار معتمدی در مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما. آرمینه آبویان . ورود به دانشگده هنر و معماری رشته موسیقی در سال 1387و بهره گیری از اساتید کاوه کشاورز . علی جعفری پویان . ایمان فخر . دکتر ریاحی و پایان نامه با موضوع سیک بلوز برای ویلن و اجرای تم و بداهه نوازی
در سبک بلوز برای پایان نامه و فارغ التحصیل سال ۱۳۹۲ ، فراگیری ویولا از سال ۱۳۹۳ همراه با استاد لعیا اعتمادی و استاد ستاره بهشتی .
فراگیری دوره های سوزوکی نزد استاد ستاره بهشتی از سال ۱۳۹۸
نوازندگی در ارکستر متعدد از جمله کنسرتانت ،ارکستر
ایستگاه و مدیریت ارکستر به مدت 2 سال و شرکت در سی امین جشواره موسیقی فجر با اجرای موسیقی متن فیلم .
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی